فلومتر اولتراسونیک پرتابل

برای نمایش موقت و تستهای اندازه گیری با سنسورهای (clamp on) است.

این فلومتر به طور مستقل از قدرت برق با استفاده از یک باتری عمل می کند.

فلومتر اولتراسونیک پرتابل برای صحت سنجی در نقاط اندازه گیری جریان ایده آل است.

 

مزایا

• تأیید سایر دستگاههای جریان، همپوشانی دیتا لاگرها و ورودی های مختلف
• اسکن فرکانس اتوماتیک برای حداکثر عملکرد اندازه گیری
• بدون مسیرهای نشت اضافی، اندازه گیری خارجی از بیرون لوله
• شفافیت فرآیند، قابلیت تشخیص
• نظارت موقت نقاط اندازه گیری
• بازیابی خودکار دادهها
• نصب سریع و ایمن

 

دامنه کاربرد

• سنسورها برای اندازه گیری مایعات خالص یا اندکی آلوده، بدون توجه به فشار یا هدایت الکتریکی، کاملا مناسب هستند.
• راه حلی ایدهآل برای استفاده موقت در هر جایی که اندازه گیری دقیق یا صحت سنجی لازم است.
• برای تمام لوله های فلزی، پلاستیکی و کامپوزیتی قابل استفاده است.

 

* ارائه خدمات اندازه گیری جریان گاز

** اندازه گیری جریان گاز

* ارائه خدمات اندازه گیری جریان مایع

** اندازه گیری جریان مایع