نشانی : میدان رسالت – خیابان فرجام – نرسیده به چهار راه خاور – خیابان حسینعلی – پلاک ۹ مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران
تلفن: ۷۷۴۴۱۹۳۰-۰۲۱
تلفکس: ۷۷۲۱۱۱۴۴-۰۲۱
تلفن همراه: ۰۹۰۱۱۶۱۷۵۱۷
info@arprodec.ir :پست الکترونیکی

Contact us

2 + 2 = ?